توسعه دهنده

صفحه اصلیتوسعه دهنده

معرفی فنی سامانه

در این بخش برنامه نویسان و توسعه دهندگان نرم افزار با مسائل فنی سامانه آشنا می شوند .در صورت تمایل می توانند همکاری و به توسعه سیستم پرداخت امن پاسارگاد کمک کنند و همچنین از مزایای این سامانه نیز بهره مند شوند.

راهنمای فنی اتصال به سامانه

در بخش راهنمای فنی اتصال به سامانه، شما به مستندات فنی اتصال به سامانه و همچنین به کد نمونه اتصال به سامانه دسترسی دارید.

بيشتر بخوانيد

ماژول های پرداخت امن پاسارگاد

در این قسمت می توانید از ابزار هایی که برای زبان های برنامه نویسی مختلف ارائه شده است، استفاده کنید؛ این ماژول ها حیطه وسیعی از زبانهای برنامه نویسی مختلف را پشتیبانی می کنند.

بيشتر بخوانيد

شما می توانید با مراجعه به قسمت پشتیبانی راه حل اشکالاتی که با آنها مواجه شده اید را مشاهده نمایید.