قرعه کشی جشنواره پرداخت قبض انجام شد

برنده Iphone 5S قرعه کشی اول تاریخ 92/12/12 جشنواره پرداخت قبض امپاد: جناب آقای شایان بهرامی به شماره 321****0935 از تهران

برنده  Iphone 5S قرعه کشی دوم تاریخ 93/01/16 جشنواره پرداخت قبض امپاد: جناب آقای بهرام لطفی به شماره 764****0912 از کرج

برنده  Iphone 5S قرعه کشی سوم تاریخ 93/02/14 جشنواره پرداخت قبض امپاد: جناب آقای اویس بهاری به شماره 397****0937 از رشت


شما می توانید با مراجعه به قسمت پشتیبانی راه حل اشکالاتی که با آنها مواجه شده اید را مشاهده نمایید.